Paketi audio konferencija Usluga Audio Cloud je dostupna u različitim paketima, koji Vam omogućavaju da izaberete onaj koji je prilagođen Vašim potrebama. Izaberite jedan od dostupnih paketa ili nas kontaktirajte ukoliko imate potrebu za rešenje kreirano samo za Vaše specifične potrebe.

AUDIO CLOUD
FREE TRIAL
 FREE TRIAL
– / DEMO
element-2Jednokratna audio konferencija
trajanje do 1 sata
do 4 učesnika.
prva upotreba – demo
AUDIO CLOUD
Ad-Hoc
 7,99
EURA / Jednokratno
elementJednokratna audio konferencija
trajanje do 2 sata
 do 8 učesnika.
Korisnik dobija izveštaj sa sistema o upotrebi
Audio sobe.
AUDIO CLOUD
Ad-Hoc Advanced
 19,99
EURA / Jednokratno
elementTri jednokratne audio
konferencije
trajanje do 2 sata
do 8 učesnika
u periodu od mesec dana.
Korisnik dobija izveštaj
sa sistema o upotrebi
Audio sobe.
AUDIO CLOUD
Ad-Hoc Month
 39,99
EURA / Mesečno
elementMesečna pretplata na audiokonferencijsku sobu
do 8 učesnika
Korisnik dobija izveštaj
sa sistema o upotrebi
Audio sobe.
AUDIO CLOUD
Ad-Hoc Year
 429,99
EURA / Godišnje
elementGodišnja pretplata na audio konferencijsku sobu
do 8 učesnika.
Korisnik dobija mesečni izveštaj sa sistema o
upotrebi Audio sobe
AUDIO CLOUD YEAR
svaki dodatni učesnik
(preko 8 učesnika)
*godišnje  35,50 EUR

Imate zahtev za rešenje prilagođeno Vašim potrebama?

Prema zahtevima korisnika i njihovim specifičnim potrebama, vršimo prilagođavanje paketa usluge audio konferencije. Fleksibilnost naše platforme omogućava da kreiramo pakete po želji kupca.