VIDEO CONFERENCE ONLINE – VIDEO CLOUD Paketi video konferencija su prilagođeni korisnicima koji imaju potrebu za korišćenje ove usluge povremeno ili konstantno tokom godine. Za korisnike koji imaju potrebu jednokratne upotrebe ili u ograničenom vremenskom periodu od jednog do nekoliko meseci, paketi su dostupni na zahtev.

VIDEO CLOUD
HD
 FREE TRAIL
– / DEMO
element-2Jednokratna video konferencija
trajanje do 2 dana
do 100 WEB učesnika.
prva upotreba – demo
VIDEO CLOUD
HD Ad-Hoc Advanced
 29,99
EURA / Jednokratno
elementJednokratna video
konferencija
trajanje do 2 sata
do 100 WEB učesnika
pristup sa bilo kog mesta i uređaja – smartphone,
tablet, PC
+ Third party system (Polycom, Cisco, Lifesize, Radvision) učesnika.
Desktop sharing, chat
pozivanje učesnika email-om
VIDEO CLOUD
HD Ad-Hoc Year
 1.350.00
EURA / Godišnje
elementGodišnja pretplata na video – konferencijsku sobu
do 100 WEB učesnika.
pristup sa bilo kog mesta
i uređaja – smartphone,
tablet, PC
+ Third party system (Polycom, Cisco, Lifesize, Radvision…) učesnika
Desktop sharing, chat
pozivanje učesnika email-om
ulazak učesnika u konferenciji sa postojećeg
konferensing sistema po IP adresi (Polycom, Cisco, Lifesize, Radvision…)